(40)056-32747436

تاریخچه مجموعه تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان

آبگرم معدنی فردوس، چشمه ای طبیعی است که در فاصله ۲۲ کیلومتری مسیر فردوس به مشهد واقع شده و از دل صخره ای می جوشد. پس از زمین لرزه سال ۱۳۴۷، آب این چشمه آبگرم کاملا خشکید، ولی بعد از ۲ سال خود به خود شروع به جوشیدن کرد و جاری شد. این چشمه با دهستان مهرانکوشک و برون از توابع فردوس فاصله چندانی ندارد و از جاده بجستان به خوبی نمایان است.

در خصوص سابقه پیدایش آن مثل سابقه خود فردوس اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از نقل قول پیشینیان چنین بر می آید که از قرنها پیش به صورت چشمه ای بیابانی که از دل صخره می جوشد و املاح خود را به صورت شوره تا مسافتی طولانی بر جای می گذارد، وجود داشته است. گفته می شود از حدود ۲ قرن پیش خانه ای سنگی بر روی این چشمه بنا شده بود که مردم برای درمان بسیاری از امراض به این محل عزیمت می کردند. به مرور زمان اطراف این چشمه اندکی توسعه یافته و ساختمانی برای استفاده از آب گرم به صورت حوض مانند پدید آمد که در نهایت به حمام عمومی دارای خزینه و وانهای خصوصی آبگرم تغییر یافته است.

براساس مطالعات زمین شناسی، فردوس بر روی یکی از گسلهای زلزله قرار دارد و آب این چشمه از مجاورت با گدازه های آتشفشانی حرارت پیدا کرده و به بیرون راه می یابد. در زلزله سال ۴۷ این چشمه به کلی خشکید، چون با جا به جا شدن لایه های زمین، سفره های آب معدنی این ناحیه پایین رفته بود، اما پس از حدود ۲ سال به تدریج جاری شد و در حالی که آب آن هیچ حرارتی نداشت، رفته رفته به دمای سابق بازگشت.