ویلا VIP          قیمت هر ساعت ۱۶,۵۰۰ تومان

امکانات ويلا : دو خواب سه تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : ۱۶۵۰۰ تومان

حداقل مدت اقامت : ۳ ساعت

ویلاهای VIP : ویلاهای شماره ۱ – ۶ – ۱۰ – ۱۱

رزرو

ويلاهاي ويژه          قیمت هر ساعت : ۱۴,۳۰۰ تومان

امکانات ويلا : دو خواب چهار تخته ، مبلمان ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : ۱۴۳۰۰ تومان

حداقل مدت اقامت : ۳ ساعت

ویلاهای ویژه : ویلاهای شماره ۹ – ۱۲ – ۱۳

رزرو

ويلاهاي پرديس ۱          قیمت هر ساعت : ۱۱,۴۵۰ تومان

امکانات ويلا : تک خواب چهار تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : ۱۱۴۵۰ تومان

حداقل مدت اقامت : ۳ ساعت

ویلاهای پردیس ۱ : ویلاهای شماره ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ -۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵

رزرو

ويلاهاي پرديس ۲          قیمت هر ساعت : ۱۰,۵۰۰ تومان

امکانات ويلا : تک خواب سه تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : ۱۰۵۰۰ تومان

حداقل مدت اقامت : ۳ ساعت

ویلاهای پردیس ۲ : ویلاهای شماره ۲ – ۳ – ۴ – ۵

رزرو

ويلاهاي معمولي          قیمت هر ساعت : ۹,۵۰۰ تومان

امکانات ويلا : تک خواب چهار تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، فاقد وان آبگرم اختصاصی

قيمت هر ساعت اقامت : ۹۵۰۰ تومان

حداقل مدت اقامت : ۳ ساعت

ویلاهای معمولی : ویلاهای شماره ۱۹ – ۲۰ – ۲۱

رزرو