ویلا VIP          قیمت هر ساعت 16,500 تومان

امکانات ويلا : دو خواب سه تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : 16500 تومان

حداقل مدت اقامت : 3 ساعت

ویلاهای VIP : ویلاهای شماره 1 – 6 – 10 – 11

رزرو

ويلاهاي ويژه          قیمت هر ساعت : 14,300 تومان

امکانات ويلا : دو خواب چهار تخته ، مبلمان ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : 14300 تومان

حداقل مدت اقامت : 3 ساعت

ویلاهای ویژه : ویلاهای شماره 9 – 12 – 13

رزرو

ويلاهاي پرديس 1          قیمت هر ساعت : 11,450 تومان

امکانات ويلا : تک خواب چهار تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : 11450 تومان

حداقل مدت اقامت : 3 ساعت

ویلاهای پردیس 1 : ویلاهای شماره 14 – 15 – 16 – 17 – 18 -22 – 23 – 24 – 25

رزرو

ويلاهاي پرديس 2          قیمت هر ساعت : 10,500 تومان

امکانات ويلا : تک خواب سه تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، وان آبگرم اختصاصي

قيمت هر ساعت اقامت : 10500 تومان

حداقل مدت اقامت : 3 ساعت

ویلاهای پردیس 2 : ویلاهای شماره 2 – 3 – 4 – 5

رزرو

ويلاهاي معمولي          قیمت هر ساعت : 9,500 تومان

امکانات ويلا : تک خواب چهار تخته ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي ، حياط اختصاصي ، فاقد وان آبگرم اختصاصی

قيمت هر ساعت اقامت : 9500 تومان

حداقل مدت اقامت : 3 ساعت

ویلاهای معمولی : ویلاهای شماره 19 – 20 – 21

رزرو