تاریخچه آب درماني در گذشته توسط ايرانيان باستان ، يونانيها و رومي ها و مصري ها و چين ها، ژاپنيها با توجه به خواص بي نظير آب مورد استفاده قرار مي گرفت از قرن 18استفاده آب در پزشكي رواج گرفت و اصلاح هيدروتراپي متداول گشت و در قرن 19اولين مطب آب درماني در اروپا گشايش يافت و در قرن بيستم خواص آب گرم و سرد اثبات شد.

-آب داراي مواد معدني اوليه و ناخالصي يا آغشته به راديوم و... نبايد براي مصارف آشاميدني به كار برد. -وجود كلروره بي كربنات و سولفاته اب گرم است كه موجب تسكين دردهاي عصبي و رماتيسمي مي شود .

 آب به علت دارا بودن ویژگی هایی مثل دانسیته نسبی و شناوری و فشار هیدروستاتیک و گرمای ویژه دارای مزایایی برای انجام تمرین نکاتی درباره آب درمانی را با مرور می کنیم 

قرآن كريم « در آيه 43 سوره صاد» براي درمان بيماري جسماني حضرت ايوب عليه السلام ، به وي امر مي كند تا پايش را به زمين كوبيده ، آنگاه چشمه ساري جاري خواهد شد كه مي تواند با شستشو در آن و نوشيدن از آن ، سلامتي خويش را باز يابد.

اين روش يك خانه تكاني براي بدن است و موجب نظافت كامل تمام دستگاهها و تمام سلولهاي بدن مي گردد و عوامل بيماريزا را بكلي بيرون مي ريزد .