دسته: مقالات
بازدید: 1479

تاریخچه آب درماني در گذشته توسط ايرانيان باستان ، يونانيها و رومي ها و مصري ها و چين ها، ژاپنيها با توجه به خواص بي نظير آب مورد استفاده قرار مي گرفت از قرن 18استفاده آب در پزشكي رواج گرفت و اصلاح هيدروتراپي متداول گشت و در قرن 19اولين مطب آب درماني در اروپا گشايش يافت و در قرن بيستم خواص آب گرم و سرد اثبات شد.

Main Menu

امّا در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته و در علم طب ورزشي و پزشكي ، امروزه اب ذرمانی ورزش  ای مناسب برای بيماران يا ورزشكاران آسيب ديده در داخل استخرهاي مخصوص توانبخشي است انجام مي گيرد . و اكنون در بيشتر استخرها در حال اجرا و گسترش است و امّا ايران نيز بطور طبيعي از اين نعمت خدادادي برخوردار است كه از قبيل مراكز درماني آب (آبگرم لاريجان «آمل» آب گرم اردبيل ، آبگرم رامسر و غيره ) كه در دل كوه ها و جنگل ها مي باشد مورد استفاده عموم قرار مي گيرد و به طور كلي چشمه آب گرم به دو قسم مي باشند كه يك قسم آن چشمه هايي كه منشأ ايجاد آنها حوادث طبيعي است و چشمه هايي كه از بخار سنگ هاي دروني پوسته زمين به وجود آمدند .