دسته: مقالات
بازدید: 1277

اين روش يك خانه تكاني براي بدن است و موجب نظافت كامل تمام دستگاهها و تمام سلولهاي بدن مي گردد و عوامل بيماريزا را بكلي بيرون مي ريزد .

Main Menu

و بر دو اصل استوار است : اصل یکم - در اثر خوردن غذاهاي گوناگون مقداري غذا از دستگاه ها هضم مي گردد . و صرف سلولهاي بدن نمي شود بلكه به صورت چربي در زير پوست و اطراف قلب و ساير مراكز حساس بدن به عنوان ذخيره باقي مي ماند . و همين ها هستند كه پس از مدتي توليد عفونت هاي گوناگون كرده و سبب بروز بيماريهاي مختلف مي شوند و هر اندازه درجه عفونت و ميزان مواد اضافي بيشتر باشد بيماري شديد تر خواهد بود و اين بيماري نام هاي تازه اي به خود مي گيرند . ولي اصل و ريشه همه اين بيمارها يكي است و آن هم نمود ميكروبها و ويروسها است .زيرا زندگي آنها در محيطي ممكن است كه داراي سموم و مواد زائد بوده باشد . اصل دوم - براي معالجه بيماري ها و از بين بردن ميكروبها بايد قبل از هر چيز سموم انباشته شده را بيرون ريخت و اين در صورتي امكان دارد كه براي مدتي بين 10الي 40روز غذا به بدن نرسانيم . و تنها آب بنوشيم در اين صورت بدن خود بخود مواد غذايي عفوني و زباله هاي انباشته شده را از ذخيره گاهها بيرون آورده و مصرف مي كند تا هنگامي كه آن كثافات تمام گردد. و آن وقت ريشه بيماري كنده مي شود .

 

«آب درماني» چيست؟

در يك تعريف ساده ، هر گونه معالجه و مداوا به كمك آب را«هيدروتراپي» hydrotherapy يا آب درماني گويند . امروزه ، آب درماني روشي نوين ، مجرب و تاييد شده در درمان پاره اي از بيماريهاست . اين روش درماني داراي فلسفه عميقي است كه از شعور ذاتي پديده هاي عالم هستي پيروي مي كند . آب درماني بردرمان طبيعي بيماري ها (طبيعي درماني)و اصل نظافت و پاكسازي عميق جسم از تمام سموم و عوامل بيماري زا استوار است و بيمار به صورت كاملاً طبيعي و بدون هيچ دارويي شيميايي و يا اعمال جراحي درمان مي شود مانند بيماري پوستي (پسور يا زيس) با آب درماني فرد بهبود مي يابد .

هيدروتراپی به روشهاي مختلفي انجام مي شود ، كه شايعترين آنها عبارتند از:

1-پرهيز از تمام غذاها و آشاميدن آب خالص براي يك دوره زماني مشخص 2-استحمام و شستشو در آب كه به علت داشتن سديم در تسكين دهندگي دردهاي عصبي و رماتيسمي مفيد واقع شود . 3-انجام پاره اي حركات و ورزشهاي آبي در (رودخانه ها ، درياچه ها) 4-در برخي روشها وان خانگي و (استخر) مانند جكوزي آب گرم تحت فشار ، به كمك روش از سوراخ هاي ريز آن ، آب با فشار به اعضاء و اندام ها برخورد مي كند كه باعث تحريك اعصاب ، حركات عضلات و تسهيل در جريان خون در عروق مي شود .