دسته: مقالات
بازدید: 1173

قرآن كريم « در آيه 43 سوره صاد» براي درمان بيماري جسماني حضرت ايوب عليه السلام ، به وي امر مي كند تا پايش را به زمين كوبيده ، آنگاه چشمه ساري جاري خواهد شد كه مي تواند با شستشو در آن و نوشيدن از آن ، سلامتي خويش را باز يابد.

Main Menu

آب درماني از ديدگاه پزشكي امروز