دسته: مقالات
بازدید: 1845

-آب داراي مواد معدني اوليه و ناخالصي يا آغشته به راديوم و... نبايد براي مصارف آشاميدني به كار برد. -وجود كلروره بي كربنات و سولفاته اب گرم است كه موجب تسكين دردهاي عصبي و رماتيسمي مي شود .

Main Menu

-وجود سديم در تركيب آن خاصيت ميلين دارد و در صورت نوشيدن موجب ازدياد شدن ترشح معده و سيستم گوارشي مي گردد.

-وجود آهن در تركيب آب موجب بهبود و درمان كم خوني مي گردد.

-علاوه بر موارد فوق داراي مقادير روي مي باشد .