خانم رحمانی

خانم رحمانی


سوییت های VIP بسیار عالی هستند.ما سالگرد ازدواجمون رو در سوییت شماره ۱۰ بودیم.بسیار عالی بود.ممنون.
آبگرم معدنی هلال فردوس
۵
۱۴۰۰/۷/۱۰ ۰:۰۰:۰۰
سوییت های VIP بسیار عالی هستند.ما سالگرد ازدواجمون رو در سوییت شماره ۱۰ بودیم.بسیار عالی بود.ممنون.